Njoftim – Shpallen tarifa e shkollimit për programet e studimit të ciklit të dytë “Master i Shkencave” dhe “Master Profesional” 2023-2024

Të dashur studentë bashkëlidhur do të gjeni tarifat e shkollimit për programet e studimit të ciklit të dytë, Master Shkencor dhe Profesional për të gjitha degët.

Pagesat duhet të kryhen në Bankat e Nivelit te Dyte periudhën 3 maj-17 maj 2024.

Për më tepër informacione kontaktoni degën e finances:

E-mail: 

naile.matoshi@fgjm.edu.al 

raimonda.mumajesi@fgjm.edu.al