Njoftim – Bazuar në dispozitat e VKM nr. 386/2022 të ndryshuar, Agjencia Kombëtare e Financimit të Arsimit të Lartë, ka bërë shpalljen publike të fillimit të aplikimeve nga studentët, për përfitimin e mbështetjes financiare për vitin akademik 2023-2024.

Agjencia Kombëtare e Financimit të Arsimit të Lartë, në mbështetje të Vendimit nr.386 datë 1.6.2022 të Këshillit të Ministrave “Për miratimin e fushave dhe të programeve të studimit, që përbëjnë prioritet kombëtar dhe mbështetjen financiare të studentëve të shkëlqyer e Lexo më shumë …