ORARI I PROVIMEVE TË VERËS

Orari i provimeve për sezonin e verës, të ndarë sipas programeve të studimit Bachelor (kliko link për të parë): Orari i provimeve për sezonin e verës, të ndarë sipas programeve të studimit MASTER (kliko link për të parë):

ORARI I PROVIMEVE TË MAJIT

Orari i provimeve për sezonin e veçantë të Majit, të ndarë sipas programeve të studimit (kliko link për të parë): Orari-i-Provime-te-Majit_Master ShkencorOrari-i-Provime-te-Majit_Master ProfesionalOrari-i-Provime-te-Majit_Bachelor në Inxhinieri-Nafte-dhe-GaziOrari-i-Provime-te-Majit_Bachelor në Inxhinieri-GjeomjedisiOrari-i-Provime-te-Majit_Bachelor në Inxhinieri-GjeologjikeOrari-i-Provime-te-Majit_Bachelor në Inxhinieri Gjeoinformatike