Sekretaria Mësimore

HYR NË PLATFORMËN E SEKRETARISË MËSIMORE


Njoftim – Publikohen datat e provimeve të sezonit të verës, për programet e studimit Master (Viti akademik 2022-2023)

Bashkëlidhur do të gjeni datat e provimeve të sezoni të veres, për programet e studimit Master, për vitin akademik 2022-2023 ...
Lexo më shumë...

Njoftim – Orari i provimeve të sezonit të verës për vitin akademik 2022-2023

Bashkëlidhur do të gjeni orarin e provimeve të sezonit të verës për ciklin Bachelor. Bachelor-Inxhinieri e Burimeve Minerare Bachelor-Inxhinieri e ...
Lexo më shumë...

Njoftim – Mbi Organizimin e Pyetësorit Studentor, për vitin akadeimk 2022-2023, semestri i parë

I dashur student,Në përmbushje të detyrimeve që burojnë nga “Ligj Nr. 80/2015 Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në ...
Lexo më shumë...

REGJISTRIMET NË PROGRAMET E STUDIMIT MASTER

TË NDERUAR STUDENTË Duke filluar nga dt.28 Tetor 2022, ora 08:00, pranë sekretarisë mësimore mund të regjistroheni për programet e ...
Lexo më shumë...

VINI RE NDRYSHIMET NË ORARIN MËSIMOR PËR PROGRAMET E STUDIMIT BACHELOR

Në link më poshtë mund të gjeni orarin mësimor të ndryshuar të semestrit të parë për programet e studimit Bachelor ...
Lexo më shumë...

ORARI I PROVIMEVE TË VJESHTËS NË FGJM

Shpallet orari i provimeve të vjeshtës për programet e studimit të Nivelit të parë (Bachelor) dhe të dytë (Master Shkencor ...
Lexo më shumë...

Njoftim – Ndryshim i përkohshem në orar për ciklin Bachelor dhe ciklin e dytë të studimeve “Master i Shkencave” dhe “Master Profesional”

Në realizimin e procesit mësimor në semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022 rezultojnë katër të hëna dhe dy të ...
Lexo më shumë...

Sekretaria Mësimore: Njoftim për përmirësim note

Njoftohen studentët e programeve të studimit: Bachelor, Master Shkencor dhe Master Profesional që duan të përmiresojnë notë të vitit akademik ...
Lexo më shumë...

NJOFTIM NGA SEKRETARIA MËSIMORE

Njoftohen studentët, që kanë mbyllur studimet dhe janë diplomuar gjatë vitit akademik 2019-2020 në programet e studimit BACHELOR dhe programet ...
Lexo më shumë...

Njoftim nga sekretaria mësimore

Të nderuar studentë, duke qenë se, dt, 13.05.2021, është Festa e Fiter Bajramit, provimet e planifikuara të kësaj dite, ndryshohen ...
Lexo më shumë...

Të dashur ?‍??‍?#fgjm! Nëpërmjet videos ilustruese ju informojmë si të bëni regjistrimin fillestar në platformën Bit-Albania të Sekretarisë Mësimore të Fakultetit të Gjeologjisë dhe të Minierave. Ju përfitoni disa shërbime dhe informacione ne kohe reale si: ? Frekuentimet e lëndëve ? Praktika mesimore ? Laboratoret ? Mungesat ?Detyrimet etj.