Zgjedhje 2024 Lajmërim

Njoftohen të gjithë të interesuarit se hapet procedura e dorëzimit të dokumentacionit të vetëkandidimit për drejtues të njësisë kryesore, drejtues të njësisë bazë dhe anëtarë të Komisioneve të Përhershme për Dhënien e Gradës Shkencore “Doktor”. Afati i dorëzimit të dokumentacionit fillon në dt. 27.05.2024 dhe përfundon në dt. 31.05.2024, ora 16:00. Dokumentacioni do të dorëzohet pranë Komisionit Institucional Zgjedhor (KIZ).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *