Kryesore

Në kuadër të programit Erasmus +, është hapur thirrja e bursave për studentët e Universitetit Politeknik të Tiranës në Universitetin Politeknik të Barit, Politecnico di Bari, Itali. Afati aplikimit eshte
Shënim: Studentët që rezultojnë fitues në më shumë se një master të paraqiten, brënda datës 27.10.2021, pranë sekretarisë mësimore për
Orari mësimor i simestrit të parë për programet e studimit Bachelor, ndarë sipas viteve!
Urimet më të ngrohta për një vit të ri akademik sa më të mbarë! Me shumë kënaqësi ju njohim me aktivitetin
Orari mësimor i simestrit të parë për programet e studimit Bachelor, ndarë sipas viteve!
VITI AKADEMIK 2021 - 2022
Në kuadër të javës së hapur të vaksinimit për studentët, ju njoftojmë se studentët e FGJM që duan të vaksinohen,
Në kuadër të programit Erasmus + dhe marrëveshjes KA1 bilaterale, është hapur thirrja përaplikime për bursa për studentët e FGJM-së,
Shënim: Aplikimi kryhet pranë sekretarisë mësimore. Aplikimet mbyllen në dt.18.10.2021. KRITERET E PRANIMIT PËR PROGRAMET E STUDIMIT NË CIKLIN E