Kryesore

JSTOR (Journal Storage) është një bibliotekë digjitale, e themeluar në vitin 1995, në New York. Më shumë se 8000 institucione
Të dashur studentë ju bëjmë me dije se Ministria e Punëve të Jashtme e Rumanisë njofton për ofrimin e bursave
Të nderuar studentë, Shoqëria Geosatgroup Sh.P.K ka nevojë për staf inxhinierik, me kohë të plotë! Lutemi të bëni kërkesën për
Të nderuar studentë, Ju bëjmë me dije se Qeveria e Hungarisë, përmes Fondacionit Publik Tempus, për vitin akademik 2022-2023 shpall
Të nderuar studentë të FGJM! Ju njoftojmë se Kongresi Rinor Kombëtar ka shpallur thirrje të reja për pozicione pune për
DIM ESEE 2: IMPLEMENTING INNOVATIONSInnovation in ExplorationDubrovnik, Croatia / hybrid mode - October, 20th – 22nd 2021 LINK: DUBROVNIK INTERNATIONAL ESEE MINING
Në kuadër të programit Erasmus +, është hapur thirrja e bursave për studentët e Universitetit Politeknik të Tiranës në Universitetin Politeknik të Barit, Politecnico di Bari, Itali. Afati aplikimit eshte
Shënim: Studentët që rezultojnë fitues në më shumë se një master të paraqiten, brënda datës 27.10.2021, pranë sekretarisë mësimore për
Orari mësimor i simestrit të parë për programet e studimit Bachelor, ndarë sipas viteve!