Programi i Studimit Doktoraturë

SHKOLLA E DOKTORATURËS

  • Gjeologjia dhe Mjedisi
  • Inxhinieri e Naftës dhe e Gazit