Zgjedhje 2024 Lajmërim

Njoftohen të gjithë të interesuarit se hapet procedura e dorëzimit të dokumentacionit të vetëkandidimit për drejtues të njësisë kryesore, drejtues të njësisë bazë dhe anëtarë të Komisioneve të Përhershme për Dhënien e Gradës Shkencore “Doktor”. Afati i dorëzimit të dokumentacionit Lexo më shumë …

Lajmërim i Departamentit të Gjeologjisë së Zbatuar dhe Gjeoinformatikës mbi datat e mbrojtjes së diplomave dhe të provimit të formimit për vitin akademik 2022 – 2023, Sesioni i vjeshtës

Bazuar në “Strukturën Mësimore për Vitin Akademik 2022-2023, për Ciklin e Parë dhe Programet e Integruara të Studimeve të Ciklit të Dytë dhe për Ciklin e Dytë të Studimeve – Master i Shkencave dhe Master Profesional ” lajmërohe pedagogët e Lexo më shumë …