Dekani dhe Zv. Dekani

Dekani

Prof. Vasil JORGJI

Universiteti Politeknik i Tiranës
Fakulteti i Gjeologjisë dhe i Minierave

E-mail: vasil.jorgji@fgjm.edu.al

 

Zv. Dekani

Prof. Irakli PRIFTI

Universiteti Politeknik i Tiranës
Fakulteti i Gjeologjisë dhe i Minierave

E-mail: irakli.prifti@fgjm.edu.al

Zv. Dekani 

Dr. Altin KARRIQI

Universiteti Politeknik i Tiranës
Fakulteti i Gjeologjisë dhe i Minierave

E-mail: altin.karriqi@fgjm.edu.al