Alumni

AKTIVITETE

Njoftim – Mbi Organizimin e Pyetësorit Studentor, për vitin akadeimk 2022-2023, semestri i parë

I dashur student,Në përmbushje të detyrimeve që burojnë nga “Ligj Nr. 80/2015 Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në ...
Lexo më shumë...

FTESË PËR PJESËMARRJE NË KONKURSIN E 15-të NDËRKOMBËTAR TË ROBOTËVE MEB

Të nderuar studentë, Ministria e Arsimit e Republikës së Turqisë, në datat 08–11 mars 2023, në Kompleksin Sportiv “Naim Sűlejmanoğlu”, ...
Lexo më shumë...

AKTIVITETET E B4STUDENTS PËR MUAJIN NËNTOR

Aktivitetet e programit B4Students, planifikuar për muajin Nëntor si mundësi karriere për studentët në të gjitha vitet/ciklet: Business Challenge Competition, ...
Lexo më shumë...

Njoftim – ANTEA CEMENT

ANTEA CEMENT, ka hapur thirrjen për mundësi internshipi për shtudentët e diplomuar në Bachelor Inxhinieri e Burimeve Minierare dhe Gjeoinxhinieri ...
Lexo më shumë...

Njoftim – Hapet thirrja për aplikime për konkursin “Young Inventors Prize 2023

Në kuadër të thirrjes së EPO-s (European Patent Office) për pjesëmarrje në konkursin ’’Young Inventors prize 2023’’, Universiteti Politeknik i ...
Lexo më shumë...

Njoftim – Ftesë për studentët e Universitetit Politeknik të Tiranës për aplikim në TOM’s fellowship program (Projektin Tikkum Olam Makers).

Në kuadër të bashkëpunimit midis Universitetit Politeknik të Tiranës dhe organizatës TOM, ftohen studentët të aplikojnë në projektin TOM's fellowship ...
Lexo më shumë...

KONTAKT

Dea Shanto
Specialiste e Shërbimit të Brendshëm të Cilesisë, Alumni dhe Karriera
Fakulteti i Gjeologjisë dhe i Minierave
email: dea.shanto@fgjm.edu.al