PUBLIKOHEN LISTAT PËRFUNDIMTARE TË RENDITJES NË PROGRAMET E NIVELIT TË DYTË MASTER SHKENCOR DHE MASTER PROFESIONAL NË FGJM

Shpallen listat përfundimtare të renditjes në programet e nivelit të dytë Master Shkencor dhe Master Profesional në FGJM. Njoftohen të gjithë studentët se regjistrimet do të kryhen pranë Sekretarisë Mësimore të FGJM në periudhën 16 – 20 Tetor 2023. Klikoni më poshtë për të parë renditjen:

Master Shkencor në Inxhinieri Gjeologjike, Profili: GJEOINFORMATIKË

Master Shkencor në INXHINIERI NAFTE DHE GAZ

Master Profesional në INXHINERI NAFTE DHE GAZI

Master Profesional në INXHINIERI GJEOMJEDISI

Master Profesional në Inxhinieri e Burimeve Minerare, Profili: GJEOMATIKË

Master Profesional në Inxhinieri Gjeologjike, Profili: INXHINIERI GJEOLOGJIKE DHE HIDROGJEOLOGJI

Master Profesional në Inxhinieri Gjeologjike, Profili: GJEOLOGJI E VENDBURIMEVE HIDROKARBURE

Master Profesional në Inxhinieri Gjeologjike, Profili: INXHINIERI GJEOINFORMATIKE