THIRRJE PËR APLIKIM PËR EKSPERTË NË QENDRËN RAJONALE TËINOVACIONIT TË INSTITUTIT EVROPIAN TË TEKNOLOGJISË DHEINOVACIONIT PËR LËNDËT E PARA (EIT RAËMATERIALS REGIONALINOVATION CENTER)

Link: