ORARI I PROVIMEVE TË VJESHTËS

Orari i provimeve për sezonin e vjeshtës, të ndarë sipas programeve të studimit Bachelor:

Orari i provimeve për sezonin e vjeshtës, të ndarë sipas programeve të studimit MASTER: