Njoftim – Shpallen listat e renditura të kandidatëve për Raundin e parë në programet e studimit Bachelor në Fakultetin e Gjeologjisë dhe të Minierave

Shpallen listat e renditura të kandidatëve për Raundin e parë në programet e studimit Bachelor në Fakultetin e Gjeologjisë dhe të Minierave, në deget: Inxhinieri e Burimeve Minerare, Inxhinieri Gjeologjike, Inxhinieri e Naftës dhe Gazit, Inxhinieri Gjeoinformatike, Inxhinieri Gjeomjedisi. Bashkelidhur do të gjeni listat e fituesve për secilen degë.