Lajmërim – Mbi datat e mbrojtjes së Diplomave dhe të Provimit të Formimit për Vitin Akademik 2021 – 2022

Më poshtë do të gjeni lajmërimin mbi datat e mbrojtjes së Diplomave dhe të Provimit të Formimit për Vitin Akademik 2021 – 2022 sezoni i vjeshtes.