Njoftim – Shpallen tarifa e shkollimit për programet e studimit të ciklit të dytë “Master i Shkencave” dhe “Master Profesional”

Të dashur studentë bashkëlidhur do të gjeni tarifat e shkollimit për programet e studimit të ciklit të dytë, Master i Shkencor dhe Profesional për të gjitha degët.

Respektoni afatet e pagesës nga data 17 maj-30 maj 2022.