Njoftim – Programi Kombëtar të Praktikave të Punës.

Njoftim për Programin Kombëtar të Praktikave të Punës.

Nga Programi Kombëtar i Praktikave të Punës publikohet thirrja e shtatë e Programit, e cila është një mundësi për të gjithë të rinjtë nga 21 deri në 26 vjeç, të cilët kanë përfunduar minimalisht ciklin e parë të studimeve “Bachelor”. Aplikimet mbyllen në fund të korrikut.

Zhvillimi i praktikës së punës është pa pagesë dhe qëllimi mbetet përfitimi i një përvoje kualifikuese për zhvillimin e mëtejshëm të aftësive profesionale, akademike dhe personale.

Për një informacion të plotë mbi Programin Kombëtar të Praktikave të Punës, profileve të kërkuara dhe mënyrën e aplikimit, ju lutemi klikoni në linkun: http://praktika.riniafemijet.gov.al