Njoftim – Për mundësinë e studentëve dhe stafit të Fakultetit të Gjeologjisë dhe të Minierave për të shfrytëzuar bibliotekën digjitale – JSTOR.

JSTOR (Journal Storage) është një bibliotekë digjitale, e themeluar në vitin 1995, në New York. Më shumë se 8000 institucione nga më se 160 vende kanë akses në JSTOR.

JSTOR ofron më shumë se 100.000 libra elektronikë nga botues të njohur dhe studiues, të integruar me revista dhe burime parësore.

Në kuadër të bashkëpunimit të Universitetit Politeknik të Tiranës me JSTOR, studentëve dhe stafit të universitetit u mundësohet shfrytëzimi i kësaj biblioteke digjitale.

Për hyrjen dhe regjistrimin në JSTOR, ju lutemi klikoni në link-et:

JSTOR Home

URLs prepended with your proxy server information

Për informacione më të detajuara mbi kërkimin në JSTOR, ju lutemi klikoni në link-et:

Teaching and learning with JSTOR: · Learn how novice researchers can build search skills with JSTOR in this 25-minute overview and sign up for future webinars (always recorded!).

·Try Text Analyzer, a way to find relevant content on JSTOR using a document of your choice.

· Review a roundup of resources on Teaching Remotely with JSTOR

Engaging students

· Assign readings from JSTOR Daily, our online magazine that provides well-researched news articles that link to scholarship on JSTOR.

· Help students build academic research skills using JSTOR’s Research Basics: a self-paced course for high school and early college students.