Zgjedhje 2024 Lajmërim

Njoftohen të gjithë të interesuarit se hapet procedura e dorëzimit të dokumentacionit të vetëkandidimit për drejtues të njësisë kryesore, drejtues të njësisë bazë dhe anëtarë të Komisioneve të Përhershme për Dhënien e Gradës Shkencore “Doktor”. Afati i dorëzimit të dokumentacionit Lexo më shumë …