Njoftim – Publikohen listat paraprake të renditura të kandidatëve për Master Profesional dhe Master Shkencor

Publikohen listat paraprake të renditura të kandidatëve për Master Profesional dhe Master Shkencor. Të gjithë studentët kandidatë që janë renditur fitues në më shumë se një program studimi janë të lutur të paraqiten nesër pranë sekretarisë mësimore për të zgjedhur programin e studimit master ku do të regjistrohen.