Kryesore


Njoftim – Publikohen datat e provimeve të sezonit të verës, për programet e studimit Master (Viti akademik 2022-2023)

Bashkëlidhur do të gjeni datat e provimeve të sezoni të veres, për programet e studimit Master, për vitin akademik 2022-2023 ...
Lexo me shume...

Njoftim – Orari i provimeve të sezonit të verës për vitin akademik 2022-2023

Bashkëlidhur do të gjeni orarin e provimeve të sezonit të verës për ciklin Bachelor. Bachelor-Inxhinieri e Burimeve Minerare Bachelor-Inxhinieri e ...
Lexo me shume...

Njoftim – Shpallen tarifa e shkollimit për programet e studimit të ciklit të dytë “Master i Shkencave” dhe “Master Profesional”

Të dashur studentë bashkëlidhur do të gjeni tarifat e shkollimit për programet e studimit të ciklit të dytë, Master Shkencor ...
Lexo me shume...

Njoftim – Zhvillohet trajnimi me temë: “DOSJA PROFESIONALE E KARRIERES”

Në kuadër të aktiviteteve të zyrës së karrierës në datën 09 maj, ora 13.00 në ambientet e Rektoratit, në sallën ...
Lexo me shume...

Njoftim – Orari Mësimor për programet e studimit Bachelor, Semestri II, 2022-2023

Orari mësimor i simestrit të dytë për programet e studimit Bachelor, ndarë sipas viteve! Orari-Bachelor-Semestri-2-Viti-1Shkarko Orari-Bachelor-Semestri-2-Viti-2Shkarko Orari-Bachelor-Semestri-2-Viti-3Shkarko ...
Lexo me shume...

Njoftim – Mbi Organizimin e Pyetësorit Studentor, për vitin akadeimk 2022-2023, semestri i parë

I dashur student,Në përmbushje të detyrimeve që burojnë nga “Ligj Nr. 80/2015 Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në ...
Lexo me shume...

Njoftim – Publikohen datat e provimeve të sezonit të dimrit, për programet e studimit Bachelor (Viti akademik 2022-2023)

Të dashur studentë bashkëlidhur do të gjeni datat e provimeve të sezoni të dimrit, për vitin akademik 2022-2023 Suksese! Inxhinieri ...
Lexo me shume...

Njoftim – Shpallen tarifat e shkollimit për programet e studimit Bachelor si dhe Master.

Të dashur studentë, bashkëlidhur do të gjeni tarifat e shkollimit për programet e studimit të ciklit të parë Bachelor (të ...
Lexo me shume...

REGJISTRIMET NË PROGRAMET E STUDIMIT MASTER

TË NDERUAR STUDENTË Duke filluar nga dt.28 Tetor 2022, ora 08:00, pranë sekretarisë mësimore mund të regjistroheni për programet e ...
Lexo me shume...


TARIFAT E SHKOLLIMIT

Të dashur studentë bashkëlidhur do të gjeni tarifat e shkollimit për programet e studimit të ciklit të parë Bachelor të gjitha deget si dhe ciklit të dytë, Master i Shkencor dhe Profesional për të gjitha degët (viti akademik 2022-2023)

Pagesat duhet të kryhen në Bankat e Nivelit te Dyte periudhën 09 janar 2023 – 30 janar 2023


Këshilli Kombëtar i Territorit (KKT) miraroi projektin e rikonstruksionit të Fakultetit të Gjeologjisë dhe të Minierave. Shpresojmë që punimet të fillojnë sa më shpejt.