Kryesore

SEZONI I VJESHTËS Në   zbatim të NDRYSHIME NË STRUKTURËN MËSIMORE PËR VITIN AKADEMIK 2020-2021,  DUKE  FILLUAR  NGA  DATA  15.02.2021  si
Lajmërohen të gjithë studentët e Diplomave Bachelor në “Inxhinierinë Gjeologjike” dhe në “Inxhinierinë e Gjeomjedisit”, se data e Provimit të
REGISTRATION AND FEES | DIM ESEE SCHOOL | IUC DUBROVNIK (dim-esee.eu)
ESEE DC - Registration (esee-dc.eu) To informed about agenda of event please click on the link below:
Orari i provimeve për sezonin e vjeshtës, të ndarë sipas programeve të studimit Bachelor: Orari i provimeve për sezonin e
Njoftohen studentët e programeve të studimit: Bachelor, Master Shkencor dhe Master Profesional që duan të përmiresojnë notë të vitit akademik
Nëse je një i/e diplomuar mes moshës 21-26 vjeç dhe je në kërkim të një përvojë pune pranë një institucioni
Njoftohen studentët, që kanë mbyllur studimet dhe janë diplomuar gjatë vitit akademik 2019-2020 në programet e studimit BACHELOR dhe programet
DEPARTAMENTI I SHKENCAVE TË TOKËS DSHT njofton të gjithë studentët në lidhje me afatet për regjistrimin dhe kontrollin e diplomave