Njoftim – Udhëzimet për përgatitjen e Diplomës si edhe pyetjet e provimit të formimit Bachelor

Në link do te gjeni materialet ndihmese per pergatitjen e Diplomes si dhe informacione per Provimin Bachelor: