Njoftim – Ndryshim i përkohshem në orar për ciklin Bachelor dhe ciklin e dytë të studimeve “Master i Shkencave” dhe “Master Profesional”

Në realizimin e procesit mësimor në semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022 rezultojnë katër të hëna dhe dy të marta pushim, si rrjedhojë e festave zyrtare. Për të minimizuar çrregullimet në realizimin e programit mësimor të bëhet ndryshimi i përkohshëm në orar për ciklin e parë të studimeve. programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë dhe ciklin e dytë t të studimeve “Master i Shkencave” dhe “Master Profesional”, si më poshtë vijon:

Në datën 20.04.2022, ditën e mërkurë do të zhvillohet mësimi i ditës së hënë;

Në datën 28.04.2022, ditën e enjte do të zhvillohet mësimi i ditës së hënë;

Në dalën 06.05.2022, ditën e premte do të zhvillohet mësimi i ditës së hënë.