Lajmërim – Departamenti i Shkencave të Tokës, FGJM

Për gjithë studentët e ciklit Master Profesional në “Inxhinieri Gjeomjedisi”: Mbrojtja e diplomave do të zhvillohet me datën 04.10.2023- ora 9 30.

Dorëzimi i diplomave të printuara  (hard copy + CD) do të bëhet në Departament, tek zyra nr. 314, datë 27.09.202, ora 9:00-12:00.


Lajmërojmë studentët e ciklit Bachelor se: Provimet e formimit të  diplomave  Bachelor në “Inxhinieri Gjeologjike” dhe “Inxhinieri Gjeomjedisi” do të zhvillohen me  datë  03.10.2023- ora 10 në ambjentet e Departamentit të Shkencave të Tokës.