Hapet thirrja për mobilitete (bursa) studentësh të FGJM-së, në kuadër të Marrëveshjes së Programit Erasmus+ në “University of Science and Technology”, Poloni

Në kuadër të programit Erasmus + dhe marrëveshjes KA1 bilaterale, është hapur thirrja për
aplikime për bursa për studentët e FGJM-së, në “University of
Science and Technology”, Poloni