Njoftim – ANTEA CEMENT

ANTEA CEMENT, ka hapur thirrjen për mundësi internshipi për shtudentët e diplomuar në Bachelor Inxhinieri e Burimeve Minierare dhe Gjeoinxhinieri. Studentet e intersuar duhet të jenë në fund të programit master ose ta kenë përfunduar ciklin e studeimeve “Master” pranë Fakultetit të Lexo më shumë …

Njoftim – Shpallen listat e renditura të kandidatëve për Raundin e parë në programet e studimit Bachelor në Fakultetin e Gjeologjisë dhe të Minierave

Shpallen listat e renditura të kandidatëve për Raundin e parë në programet e studimit Bachelor në Fakultetin e Gjeologjisë dhe të Minierave, në deget: Inxhinieri e Burimeve Minerare, Inxhinieri Gjeologjike, Inxhinieri e Naftës dhe Gazit, Inxhinieri Gjeoinformatike, Inxhinieri Gjeomjedisi. Bashkelidhur Lexo më shumë …