Shpallen datat për Regjistrimin, Mbrojtjen e Diplomave dhe Provimi i Formimit për Vitin Akademik 2020 – 2021

DEPARTAMENTI I SHKENCAVE TË TOKËS

DSHT njofton të gjithë studentët në lidhje me afatet për regjistrimin dhe kontrollin e diplomave për vitin akademik 2020-2021
SEZONI I VERËS

DEPARTAMENTI I INXHINIERISË SË BURIMEVE MINERARE

DEPARTAMENTI I GJEOLOGJISË SË ZBATUAR DHE I GJEOINFORMATIKËS

DGJZGJ njofton të gjithë studentët në lidhje me afatet për regjistrimin dhe kontrollin e diplomave për vitin akademik 2020-2021
SEZONI I VERËS

DEPARTAMENTI I BURIMEVE TË ENERGJISË

DBE njofton të gjithë studentët në lidhje me afatet për regjistrimin dhe kontrollin e diplomave për vitin akademik 2020-2021
SEZONI I VERËS