Sekretaria Mësimore: Njoftim për përmirësim note

Njoftohen studentët e programeve të studimit: Bachelor, Master Shkencor dhe Master Profesional që duan të përmiresojnë notë të vitit akademik 2020-2021, të paraqiten për të aplikuar pranë sekretarisë mësimore deri ne dt. 29.07.2021.