Njoftim – Shpallen tarifa e shkollimit për programet e studimit të ciklit të dytë “Master i Shkencave” dhe “Master Profesional”


Të dashur studentë bashkëlidhur do të gjeni tarifat e shkollimit për programet e studimit të ciklit të dytë, Master Shkencor dhe Profesional për të gjitha degët.

Pagesat duhet të kryhen në Bankat e Nivelit te Dyte periudhën 15 maj-26 maj 2023.

Për më tepër informacione kontaktoni degën e finances:

E-mail: 

naile.matoshi@yahoo.com 

mmumajesi@yahoo.com