Njoftim nga sekretaria mësimore

Të nderuar studentë, duke qenë se, dt, 13.05.2021, është Festa e Fiter Bajramit, provimet e planifikuara të kësaj dite, ndryshohen si më poshtë:

  • Provimet e lëndëve Fizikë 1 dhe Fizikë 2 , do të zhvillohen në dt. 17.05.2021, ora 15.00.
  • Provimi i lëndës Fizike mjedisore , i degës Inxh.Gjeomjedisi, do të zhvillohet në dt. 14.05.2021, ora 09.00 .
  • Provimi i lëndës Mineralogji optike , i degës Inxh.Gjeologjike, do të zhvillohet në dt. 17.05.2021, ora 10.00 .