Njoftim – Hapet thirrja për bursa studimi në Hungari

Të nderuar studentë,

Ju bëjmë me dije se Qeveria e Hungarisë, përmes Fondacionit Publik Tempus, për vitin akademik 2022-2023 shpall programin e bursave shtetërore për studentët që dëshirojnë të ndjekin studimet pranë universiteteve publike të Hungarisë. Programet e studimit përfshijnë studime universitare dhe pasuniversitare të plota ose të pjesshme. Për më tepër informacion shikoni dokumentin në link-un:

http://upt.al/images/stories/projekte/Hungaria.pdf

Për informacione më të detajuara dhe mënyrën e aplikimit shikoni website:

www.stipendiumhungaricum.hu:

https://stipendiumhungaricum.hu/study-finder/:

https://stipendiumhungaricum.hu/apply/:

https://stipendiumhungaricum.hu/about/:

E-mail: stipendiumhungaricum@tpf.hu: