Aplikim në kuadër të programit Erasmus

Në kuadër të programit Erasmus +, është hapur thirrja e bursave për studentët e Universitetit Politeknik të Tiranës në Universitetin Politeknik të Barit, Politecnico di Bari, Itali.

Afati aplikimit eshte 1 dhjetor 2021.