Informacione

26/03/2019
TARIFA E REGJISTRIMIT DHE E SHKOLLIMIT PER STUDENTE TE VITI TE PARE TE DYTE DHE TE TRETE BACHELOR. (VITI AKADEMIK 2018-2019)
BASHKELIDHUR DO TE GJENI NE PDF TARIFAT E REGJISTRIMIT DHE ...  

10/01/2019
Vendim Rektorati për ndryshime në Strukturën Mësimore për vitin akademik 2018-2019
Vendim Rektorati për ndryshime në Strukturën Mësimore për vitin akademik ...  

20/11/2018
Fatura për tarifën e shkollimit, kësti i parë Master Profesional si dhe viti i pare Master Shkencor.
Fatura për tarifën e shkollimit, kësti i parë Master Profesional ...  

21/11/2018
NJOFTIM PER STUDENTET TE CILET PERJASHTOHEN NGA TARIFA E SHOLLIMIT PER VITIN AKADEMIK 2018-2019
NJOFTIM PER DOKUMENTACIONIN QE DUHET TE SJELLIN STUDENTET PER PERJASHTIMIN ...  

10-10-2018
Dokumentacioni që duhet të përmbajë dosja e kandidatit, që aplikon për herë të parë, për pedagog të ftuar, në Fakultetin e Gjeologjise dhe te Minierave.
Me posht ne format PDF, do te gjeni dokumentacionin që ...  

09-10-2018
Fakulteti i Gjeologjisë dhe i Minierave shpall kriteret për pedagogë të ftuar për vitin akademik 2018-2019.
Fakulteti i Gjeologjisë dhe i Minierave shpall kriteret për pedagogë ...  

02/10/2018
TECHNICAL WORKSHOP ON MARINE LITTER
Ne kuadër te Projektit “WELCOME - WatEr LandsCapes sustainability through reuse ...  

9/28/2018
KRITERET E PRANIMIT NË FAKULTETIN E GJEOLOGJISË DHE MINIERAVE CIKLI I DYTË I STUDIMEVE (MASTER I SHKENCAVE & MASTER PROFESIONAL) VITI AKADEMIK 2018-2019.
...  

9/28/2018
LAJMËRIM Shpallen aplikimet për Programet e Studimeve të Ciklit të Dytë, “Master Profesional” dhe “Master i Shkencave”.
Aplikimet për Programet e Studimeve të Ciklit të Dytë, “Master ...  

25-06-2018
WatEr LandsCapes sustainability through reuse of Marine littEr - Welcome/No. 192/ 1st call for standard projects
bashkëfinancuar nga Komisioni Evropian, në kuadër të Programit “Interreg IPA ...  

1 2 3 4 5   Faqja 1 / 5