Informacione

16/2/2021
BASHKELIDHUR DO TE GJENI DATAT E PROVIMEVE TE DIMRIT PER STUDIMET MASTER NE FAKULTETIN E GJEOLOGJISE DHE TE MINIERAVE
Orari i provimeve në sesionin e dimrit në FGJM. Ky ...  

13/02/2021
BASHKELIDHUR DO TE GJENI DATAT E PROVIMEVE TE DIMRIT PER STUDIMET MASTER NE FAKULTETIN E GJEOLOGJISE DHE TE MINIERAVE
Orari i provimeve në sesionin e dimrit në FGJM. Ky ...  

13/2/2021
BASHKELIDHUR DO TE GJENI DATAT E PROVIMEVE TE DIMRIT PER STUDIMET BACHELOR NE FAKULTETIN E GJEOLOGJISE DHE TE MINIERAVE
Orari i provimeve te dimrit ne nivel Bachelor per vitin ...  

13/02/2021
ORARI I PROVIMEVE TË SESIONIT TË DIMRIT PËR BACHELOR
Bashkëngjitur do të gjeni orarin e provimeve të sesionit të ...  

12/2/2021
LAJMERIM MBI PROVIMET E SESIONIT TE DIMRIT NE FGJM
Bashkëngjitur do të gjeni lajmërimin mbi zhvillimin e sesionit të ...  

12. 02. 2021
LAJMËRIM MBI PROVIMET E SESIONIT TË DIMRIT NË FGJM
Bashkëngjitur do të gjeni lajmërimin mbi zhvillimin e sesionit të ...  

12. 02. 2021
LAJMËRIM MBI SESIONIN E PROVIMEVE TË DIMRIT NË FGJM
Bashkëngjitur do të gjeni lajmërimin mbi zhvillimin e sesionit të ...  

8/2/2021
BASGKELIDHUR NJOFTIMI DO TE GJENI TARIFAT E SHKOLLIMIT PER VITIN AKADEMIK 2020-2021
Filluan pagesat e tarifave te shkollimit per vitin akademik 2020 ...  

20/10/2020
Mbi aplikimet në profilet Master për vitin akademik 2020 – 2021
Mbi aplikimet në profilet Master për vitin akademik 2020 – 2021 ...  

20/10/2020
Mbi aplikimet në profilet Master për vitin akademik 2020 – 2021
...  

1 2 3 4 5 6   Faqja 1 / 6