Studentët


PROGRAMI I PROVIMIT TË FORMIMIT PËR DIPLOMËN MASTER PROFESIONAL NË “INXHINIERINË E NAFTËS DHE GAZIT”

Per me shume shkarkoni linkun:


 

PROGRAMI PROGRAMI I PROVIMIT TË FORMIMIT PËR DIPLOMËN BACHELOR NË “INXHINIERINË E NAFTËS DHE GAZITPËR

Per me shume shkarkoni linkun:


Më poshtë gjëndet formati standard i faqeve të para të diplomave Bachelor dhe Master.