Stafi Akademik

DBE aktualisht është i përbërë nga 15 vetë, respektivisht 12 anëtarë të Personelit Akademik Efektiv (PAE) dhe 3 anëtarë të Personelit Ndihmës Akademik. Për të administruar më mirë procesin didaktik dhe punën kërkimore shkencore, DBE është organizuar në Grupet Mësimore-Kërkimore si vijon:

Grupi Mësimor-Kërkimor i Inxhinierisë së Naftës dhe Gazit: 

 1. Dr. Bardhosh Seitaj;
 2. Dr. Dulian Zeqiraj;
 3. M. Sc. Drilona Sauli;
 4. M. Sc. Lorina Liçi;
 5. Lab. Luljeta Jorgji;
 6. Lab. Benteada Shurdi.

Grupi Mësimor-Kërkimor i Menaxhimit të Burimeve të Energjisë:

 1. M.Sc. (ME) Nevina Koja;
 2. Prof.Dr. Spiro Thodhorjani;
 3. Prof.Dr. Nevton Kodhelaj;
 4. M.Sc. (ME) Esmeralda Zeqo;
 5. M. Sc. (ME) Shkëlqim Bozgo;
 6. Lab. Sonata Pregja.