ORARI I PROVIMEVE TË MAJIT

Orari i provimeve për sezonin e veçantë të Majit, të ndarë sipas programeve të studimit (kliko link për të parë):

Orari-i-Provime-te-Majit_Master Shkencor
Orari-i-Provime-te-Majit_Master Profesional
Orari-i-Provime-te-Majit_Bachelor në Inxhinieri-Nafte-dhe-Gazi
Orari-i-Provime-te-Majit_Bachelor në Inxhinieri-Gjeomjedisi
Orari-i-Provime-te-Majit_Bachelor në Inxhinieri-Gjeologjike
Orari-i-Provime-te-Majit_Bachelor në Inxhinieri Gjeoinformatike