Njoftim – Publikohet thirrja për studentët e Fakultetit të Gjeologjisë dhe të Minierave për pjesëmarrje në workshopin: Innovation in exploration.

Të dashur studentë,

Në kuadër të projektit DIM ESEE (Dubrovnik International East and South-East Europe Mining school), në data 3 – 5 maj 2022, në Telkibánya, Hungary, zhvillohet workshopi: Innovation in exploration.

Për më shumë informacion në lidhje me workshopin, fokusin e tij, kush mund të aplikojë, mënyrën e aplikimit dhe informacione të tjera.