Njoftim – Hapet thirrja për mobilitete (bursa) studentësh të UPT-së, në kuadër të Marrëveshjes KA1 të Programit Erasmus +, në Van Hall Larenstein University, Holandë

Në kuadër të programit Erasmus + dhe marrëveshjes KA1 bilaterale, është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete, për studentët e Universitetit Politeknik të Tiranës, Fakulteti i Gjeologjisë dhe i Minierave, në Van Hall Larenstein University, Holandë.

Informacionin në lidhje me dokumentacionin, mënyrën e aplikimit dhe afatet kohore e gjeni këtu.

Formulari i Aplikimit

Programet që ofrohen për studentët e UPT në VLH

Afati i aplikimit është 12 prill 2022.