Njoftim – Bëhu dhe ti pjesë e Sondazhit Kombëtar të Studentëve i cili do zhvillohet në 25 Prill – 25 Maj.

Sot u mbajt aktiviteti informues nga ASCAL në kuadër të Sondazhit Kombëtar të Studentëve i cili do zhvillohet në 25 Prill – 25 Maj.


Ky sondazh do ju vij në e-mail nga Ascal ditën e hapjes së pyetësorit. Të gjithë studentët të cilëve nuk ju vijnë emailit nga Njësia e Sigurimit të Cilësisë, Alumnit dhe Karrierës janë të lutur të na vën në dijeni mbi ndryshimin e emailit tek:
dea.shanto@fgjm.edu.al
Falenderoj të gjithë studentet pjesëmarrës në aktivitet që ishin nga 2 struktura të ngrituar së fundmi në Fakultetin e Gjeologjisë dhe Minierave:


1. Këshilli Studentor 

2. Këshilli i programeve të studimit


Për të qën pjesë e ngritjes së mëtejshme dhe strukturimit të këshillit studentor, jeni të mirëpritur për tu bashkuar në këtë strukturë studentore.