Njoftim – ANTEA CEMENT

ANTEA CEMENT, ka hapur thirrjen për mundësi internshipi për shtudentët e diplomuar në Bachelor Inxhinieri e Burimeve Minierare dhe Gjeoinxhinieri. Studentet e intersuar duhet të jenë në fund të programit master ose ta kenë përfunduar ciklin e studeimeve “Master” pranë Fakultetit të Gjeologjisë dhe Minierave. Për më shume informacione kliko ne dokumerntin bashkëlidhur.