LISTAT E RENDITURA TË APLIKANTËVE NË FGJM, RAUNDI I