Hapet Thirrja VI e Programit Kombëtar të Praktikave të Punës

Nëse je një i/e diplomuar mes moshës 21-26 vjeç dhe je në kërkim të një përvojë pune pranë një institucioni qendror, njësie bashkiake, institucioni të pavarur apo shoqërie tregtare në vendin ku jeton, kjo thirrje është një mundësi shumë e mirë për ty:
Aplikimet janë të hapura deri më 31 Korrik nëpërmjet http://praktika.arsimi.gov.al