Informacione

25/09/2017
Kriteret për t'u pranuar në Programet e Studimit "Master Shkencor" & "Master Profesional", për vitin akademik 2017-2018.
Bashkengjitur po publikojme kuotat e propozuara nga FGJM dhe te ...  

20.07.2017
PROÇEDURAT E APLIKIMIT SI DHE PRANIMET NE FGJM
Dokumentacioni për proçedurat e aplikimit dhe pranimet në Fakultetin e ...  

20.07.2017
PROÇEDURAT E APLIKIMIT SI DHE PRANIMET NE FGJM
Dokumentacioni për proçedurat e aplikimit dhe pranimet në Fakultetin e ...  

15 korrik 2017
KALENDARI I MBROJTJES SË DIPLOMAVE DHE PROVIMIT TE FORMIMIT.
...  

6 korrik 2017
Provimi i formimit per Programin e Studimit Bachelor ne "Inxhinieri Gjeoinformatike".
Studentet e programit te studimit Bachelor ne "Inxhinieri Gjeoinformatike" te ...  

23/05/2017
FATURA MASTER PROFESIONAL VITI I PARE (KESTI I DYTE)
Bashkengjitur njoftimit do te gjeni ne format pdf, faturen per ...  

5 prill 2017
Sezoni i mbrojtjes se diplomave dhe provimit te formimit per studentet qe do te diplomohen ne sezonin "korrik 2017".
Sezoni i mbrojtjes se diplomave dhe provimit te formimit per ...  

7 mars 2017
DATAT E MBROJTJES SE DIPLOMAVE DHE PROVIMI I FORMIMIT.
1.Provimi i Formimit për Programin e Studimit Bachelor ne ...  

5 mars 2017
Kontrolli i dyte i diplomave prane grupit te gjeoinformatikes, dt. 7 mars 2017 ora 9.00.
Kontrolli i dyte i diplomave prane grupit te gjeoinformatikes do ...  

7 shkurt 2017
Fondi i Ekselences
Per te gjithe studentet, Ministria e Arsimit nxjerr njoftimin per ...  

1 2 3 4   Faqja 2 / 4