INFO PER STUDENTET QE DO TE DIPLOMOHEN NE SEZONIN E MARS ā€“ PRILL 2016.

LAJMEROHEN STUDENTET QE DO TE DIPLOMOHEN NE SEZONIN E MARS ā€“ PRILL 2016 SE SEZONI I MBROJTJES SE DIPLOMAVE DHE PROVIMIT TE FORMIMIT ESHTE NGA DATA 21.03.2016 DERI NE 08.04.2016.

PƋR KETE:

- REGJISTRIMI I TEMAVE TE DIPLOMAVE BEHET PRANE SEKRETARISE SE DEPARTAMENTIT (SALLA 221) CDO DITE NGA ORA 900 DERI NE OREN 1200. AFATI I FUNDIT PER REGJISTRIMIN E TEMES ESHTE DATA 15 MARS 2016.

- DOREZIMI I PROJEKT ā€“ DIPLOMAVE DUHET TE BEHET BRENDA DATES 21 MARS 2016.