BASHKELIDHUR DO TE GJENI DATAT E PROVIMEVE TE DIMRIT PER STUDIMET MASTER NE FAKULTETIN E GJEOLOGJISE DHE TE MINIERAVE

Orari i provimeve në sesionin e dimrit në FGJM. Ky orar mund të jetë subjekt i ndryshimeve dhe çdo ndryshim do të lajmërohet në www.fgjm.edu.al/informacione si dhe në rrjetet sociale të FGJM.