ORARI I PROVIMEVE TË SESIONIT TË DIMRIT PËR BACHELOR

Bashkëngjitur do të gjeni orarin e provimeve të sesionit të dimrit për Bachelor