LAJMËRIM MBI SESIONIN E PROVIMEVE TË DIMRIT NË FGJM

Bashkëngjitur do të gjeni lajmërimin mbi zhvillimin e sesionit të provimeve të dimrit në Fakultetin e Gjeologjisë dhe Minierave. Në këtë faqe do të publikohen edhe oraret e provimeve për nivelin e studimeve Bachelor dhe Master