NJOFTIM PER APLIKIMIN DHE REGJISTRIMIN NE PROGRAMET E STUDIMIT TE NIVELT TE DYTE MASTER NE Fakultetin e Gjeologjisë dhe Minierave, për vitin akademik 2020-2021

Fakulteti i Gjeologjisë dhe Minierave, për vitin akademik 2020-2021, ofron programet e studimit të ciklit të dytë, me kuotat përkatëse, si më poshtë: