Informacione te rendesishme

Në datën 22 Korrik 2015, ora 900, në Departamentin e Gjeologjisë së Zbatuar, Mjedisit dhe Gjeoinformatikës, është planifikuar te organizohet mbrojtja e diplomave nga studentet e Programit te Studimit Bachelor ne Inxhinierinë Gjeoinformatike, për vitin akademik 2014 - 2015.

Provimi i Formimit për Programin e Studimit Bachelor ne Inxhinierinë Gjeoinformatike do te zhvillohet ne datën 22 Korrik 2015.

Në datën 22 Korrik 2015, ora 900 në Departamentin e Gjeologjisë së Zbatuar, Mjedisit dhe Gjeoinformatikës, është planifikuar te organizohet mbrojtja e diplomave nga studentet e Programit të Studimeve "Master Profesional" në Inxhinierinë Gjeologjike, Profili Gjeoinformatikë, për vitin akademik 2014-2015.

Në datën 24 Korrik 2015, ora 900 në Departamentin e Gjeologjisë së Zbatuar, Mjedisit dhe Gjeoinformatikës, është planifikuar te organizohet mbrojtja e diplomave nga studentet e Programit të Studimeve "Master Shkencor" në Inxhinierinë Gjeologjike, Profili Gjeoinformatikë, për vitin akademik 2014-2015.

Në datën 24 Korrik 2015, ora 900 në Departamentin e Gjeologjisë së Zbatuar, Mjedisit dhe Gjeoinformatikës, është planifikuar te organizohet mbrojtja e diplomave nga studentet e Programit të Studimeve "Master Profesional" në Inxhinierinë Gjeologjike, Profili Gjeologji Inxhinierike - Hidrogjeologji, për vitin akademik 2014-2015.